JETT PLASMA LIFT MEDICAL


Jett plazma lift medical je první patentovaný elektrokauter se stejnosměrným napětím vyrobený v České republice. Jett plazma lift medical využívá nové technologie ošetření pomocí elektrického výboje (plazmy). Plazma je svazek volných elektronů a iontů. Plazmový výboj vzniká působením bezpečného vysokého napětí mezi hrotem přístroje a uzemněnou kůží klienta.


Jett plazma lift medical se využívá pro ošetření:Hojení po blefaroplastice: stroupky se hojí na sucho a odpadají do týdne. Chlazení ošetřené oblasti se nedoporučuje. Ošetřená místa se promazávají JETT serum Liftvital Může být přítomný i jemný otok, ten většinou do 2-5dní mizí.


Kontraindikace:Jett plasma lift medical serum


Jett plasma lift medical